headerphoto

BEZPEČNÁ FIRMA

OHSAS 18001 je v dnešní době mezinárodně nejuznávanější standard stanovující požadavky pro oblast BOZP s cílem minimalizovat rizika při současném zvyšování výkonu organizace. Proto se naše mateřská společnost ST Powder Coatings rozhodla vydat touto cestou, aby prokázala na mezinárodním poli svým zákazníkům, že dokáží plnit jasně specifikované závazky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


OHSAS 18001 certification


překlad do češtiny:S potěšením vám oznamujeme, že 23. července naše společnost získala certifikát

OHSAS 18001


týkající se systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Tato další certifikace implementuje a doplňuje již existující UNI EN ISO 9001 a UNI EN ISO 14001, týkající se kvality a ochrany životního prostředí.


ST může být nyní zařazena mezi malý počet firem, které se mohou pyšnit dosažením všech tří certifikací, dosvědčující integrovaný systém řízení v rámci podnikových procesů.


Dosažení tohoto cíle, které si vyžádalo značné ekonomické a organizační úsilí, představuje model komplexního managementu, který při splnění veškerých referenčních pravidel zaručuje celkovou kvalitu produktů, ohled na životní prostředí,maximální bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců, jakož i efektivní prevenci úrazů.


Získání tohoto prestižního ocenění nás posiluje v našem odhodlání vynakládat úsilí do neustálého vylepšování, prostřednictvím kterého se zvyšuje hodnota společnosti a její image.


ST Powder Coatings S.p.